18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: ĐTĐL CN.19/20. Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và xây dựng giải pháp khai thác hợp lý, phát triển bền vững ở vùng biển huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) và lân cận

ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC
1.      Tên đề tài, mã số: Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và xây dựng giải pháp khai thác hợp lý, phát triển bền vững ở vùng biển huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) và lân cận; mã số: ĐTĐL CN.19/20.
2.      Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
3.      Danh sách thành viên tham gia đề tài:
TT
Họ và tên,
học hàm học vị
Chức danh thực hiện đề tài
           Tổ chức công tác
1
TS. Võ Văn Quang
Chủ nhiệm
Viện Hải dương học
2
Ths. Nguyễn Phi Uy Vũ
Thư ký
Viện Hải dương học
3
TS. Hoàng Xuân Bền
Thành viên chính
Viện Hải dương học
4
TS. Đỗ Hữu Hoàng
Thành viên chính
Viện Hải dương học
5
TS. Đào Tấn Học
Thành viên chính
Viện Hải dương học
6
TS. Nguyễn Hữu Huân
Thành viên chính
Viện Hải dương học
7
TS. Nguyễn Xuân Vỵ
Thành viên chính
Viện Hải dương học
8
TS. Vũ Việt Hà
Thành viên chính
Viện Nghiên cứu Hải sản
9
TS. Nguyễn Trọng Lương
Thành viên chính
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản
 
4.      Mục tiêu:
Mục tiêu chung:
a) Có được dữ liệu khoa học về tài nguyên sinh vật và hiện trạng sử dụng, khai thác nguồn lợi thủy sản vùng biển huyện Lý Sơn và lân cận;
b) Đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình thí điểm nhằm khai thác hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật tại vùng biển huyện Lý Sơn;
Mục tiêu cụ thể:
a) Cung cấp được các cơ sở khoa học về hiện trạng đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản ở vùng biển huyện Lý Sơn và lân cận;
b) Đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn lợi sinh vật biển làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển bền vững ở vùng biển huyện Lý Sơn;
c) Đề xuất được giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển huyện Lý Sơn;
d) Xây dựng mô hình khai thác hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật tại vùng biển huyện Lý Sơn;
5.      Nội dung
Nội dung 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi ở vùng biển huyện đảo Lý Sơn và lân cận.
1.1. Đánh giá đặc điểm về hiện trạng kinh tế - xã hội của huyện đảo Lý Sơn.
1.2. Đánh giá hiện trạng khai thác và nuôi trồng thủy sản ở vùng biển Lý Sơn và lân cận.
1.3. Điều tra, đánh giá thực trạng bảo vệ nguồn lợi ở vùng biển Lý Sơn.
Nội dung 2: Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học các hệ sinh thái, quần cư (habitat) bao gồm thành phần loài, mật độ (sinh lượng), khu vực phân bố, mùa vụ và nguồn lợi thủy sản ở vùng biển huyện Lý Sơn và lân cận.
2.1. Tổng quan và phân tích tư liệu hiện có về đa dạng sinh học của các hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản ở vùng biển Lý Sơn và lân cận.
2.2. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật trong các hệ sinh thái đặc thù ở vùng biển ven bờ Lý Sơn.
2.3. Điều tra, nghiên cứu đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản ở vùng biển lân cận khu vực Lý Sơn.
2.4. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của một số loài quý hiếm, có giá trị kinh tế ở vùng biển Lý Sơn.
2.5. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các yếu tố môi trường và đặc điểm thủy văn vùng biển Lý Sơn.
Nội dung 3: Nghiên cứu xác lập luận chứng khoa học nhằm xây dựng giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển Lý Sơn và lân cận
3.1. Nghiên cứu luận chứng khoa học khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển nghiên cứu.
3.2. Đề xuất giải pháp khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản vùng biển nghiên cứu
Nội dung 4: Xây dựng mô hình thí điểm khai thác bền vững nguồn lợi và phát triển du lịch ở vùng biển huyện Lý Sơn.
4.1. Xây dựng mô hình khai thác, nuôi trồng và quản lý bền vững rong biển vùng biển Lý Sơn
4.2. Xây dựng mô hình phục hồi các loài quý hiếm phục vụ du lịch sinh thái ở vùng biển Lý Sơn.
4.3. Đánh giá hiệu quả về quản lý, kinh tế - xã hội và môi trường của các mô hình
4.4. Soạn thảo, biên soạn các tài liệu kỹ thuật, phục vụ khai thác và quản lý nguồn lợi rong biển và phục hồi các loài sinh vật biển phục vụ du lịch sinh thái ở vùng biển Lý Sơn.
4.5. Đánh giá hiệu quả, xây dựng cơ chế tài chính và định hướng quản lý lâu dài cho các mô hình.
Nội dung 5: Xây dựng các sơ đồ phân bố nguồn lợi và các hệ sinh thái biển liên quan ở vùng nghiên cứu.
5.1. Xây dựng sơ đồ phân bố các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, vùng triều ở vùng biển ven bờ Lý Sơn, tỉ lệ 1/50.000.
5.2. Xây dựng sơ đồ phân bố nguồn giống, sinh vật phù du vùng nghiên cứu, ti lệ 1/50.000.
5.3. Xây dựng sơ đồ hiện trạng phân bố nguồn lợi thủy sản vùng biển Lý Sơn và lân cận, tỷ lệ 1/50.000.
5.4. Xây dựng sơ đồ hiện trạng khai thác thác thủy sản, sản lượng, năng suất khai thác, tỷ lệ 1/50.000.
Nội dung 6: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật và hiện trạng sử dụng, khai thác nguồn lợi thủy sản vùng biển huyện Lý Sơn và lân cận.
6.1. Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý CSDL-GIS về tài nguyên sinh vật và hiện trạng sử dụng, khai thác nguồn lợi thủy sản.
6.2. Xây dựng trường dữ liệu về kinh tế- xã hội, tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi.
6.3. Xây dựng trường dữ liệu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.
6.4. Xây dựng trường dữ liệu môi trường và đặc điểm thủy văn.
6.5. Xây dựng trường dữ liệu quản lý bản đồ, sơ đồ phân bố nguồn lợi và các hệ sinh thái biển.
6.6. Xây dựng phần mềm quản lý CSDL-GIS truy nhập, cập nhật, khai thác các tài liệu, báo cáo.
6.      Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 02/2020 đến tháng 07/2022)
7.      Tổng kinh phí: 5.950 triệu đồng
8.      Sản phẩm chính
-          Mô hình thí điểm về khai thác và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật biển huyện Lý Sơn
-          Báo cáo tổng hợp: điều tra, đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi ở vùng biển huyện đảo Lý Sơn và lân cận
-          Báo cáo tổng hợp: kết quả hiện trạng đa dạng sinh học các hệ sinh thái, quần cư (habitat) bao gồm thành phần loài, mật độ (sinh lượng), khu vực phân bố, mùa vụ và nguồn lợi thủy sản ở vùng biển huyện Lý Sơn và lân cận
-          Báo cáo: Các giải pháp khai thác hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật biển huyện Lý Sơn
-          Bộ sơ đồ phân bố nguồn lợi và các hệ sinh thái biển liên quan ở vùng nghiên cứu
-          Cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật và hiện trạng sử dụng, khai thác nguồn lợi thủy sản vùng biển huyện Lý Sơn và lân cận.
-          Bài báo khoa học quốc tế: 01
-          Bài báo khoa học trong nước: 03
9.      Hình ảnh minh họa hoặc nội dung đính kèm
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 28/09/2020
Số lượt người xem: 4772

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm