28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định.

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thời gian thực hiện: 28 tháng (Từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2010)
Kinh phí: 1.970,00 triệu
Nhiệm vụ độc lập cấp Nhà nước

II. Mục tiêu chung: 
     Góp phần tăng trưởng kinh tế thủy sản của tỉnh, bảo đảm an toàn sinh thái và môi trường đầm cũng như an sinh xã hội cho các cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh đầm Thị Nại. 

III. Mục tiêu cụ thể:

 1. Cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại đầm Thị Nại (hiện trạng môi trường, các nguồn gây ô nhiễm, khả năng trao đổi nước, nguồn giống, các hệ sinh thái, hiện trạng kinh tế xã hội ...)
 2. Có được một số mô hình trắc nghiệmnuôi trồng thủy sản thích nghi trong đầm Thị Nại và xem xét hiệu quả của một số giải pháp hạn chế ô nhiễm 
 3. Đề xuất phân vùng chức năng khu vực đầm Thị Nại (phục vụ quy hoạch chi tiết phát triển nuôi trồng thủy sản) 
 4.  Đề xuất được các giải pháp và qui hoạch nuôi trồng thủy sản bền vững

IV. Nội dung chính:

 • Đánh giá hiện trạng môi trường, tài nguyên sinh vật và kinh tế-xã hội liên quan đến việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở đầm Thị Nại
 • Khảo sát điều tra thu mẫu
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu
 • Đánh giá tác động môi trường của các hoạt động con người và ước tính sức tải của đầm Thị Nại
 • Trắc nghiệm mô hình nuôi trồng thủy sản thích nghi
 • Xây dựng phương án phân vùng chức năng và đề xuất các giải pháp phát triển NTTS bền vững tại đầm

V. Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm dự kiến tạo ra:

 1. Các báo cáo khoa học chuyên đề
 2. Các mô hình và quy trình
 3. Các bản đồ
  • Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên (các yếu tố cơ bản) và sử dụng của đầm
  • Bản đồ nền
  • Bản đồ phân vùng chức năng của đầm
 4. Các cơ sở dữ liệu:
  • Thông số chất lượng môi trường
  • Nguồn lợi sinh vật; nguồn giống và cơ sở thức ăn tự nhiên phục vụ cho NTTS trong đầm
  • Các hệ sinh thái đặc trưng trong đầm

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 24/10/2008
Số lượt người xem: 15543

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm