19 Tháng Bảy 2019  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài nhánh KC 09.19 : Điều tra nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Lâm
Địa chỉ:  Số 01 Cầu Đá - Nha Trang _ Việt Nam  
Tel: 058-590476
E.mail:
habviet@dng.vnn.vn 
 
Mục tiêu:
 
Tóm tắt nội dung đề tài:

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 3397

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm