23 Tháng Tư 2018  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài nhánh KC 09.22 : Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số Vũng, Vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  TS Bùi Hồng Long
Địa chỉ: Số 01 Cầu Đá - Nha Trang _ Việt Nam  
Tel: 058-590032 
E.mail:
bhlong@dng.vnn.vn 
 
Mục tiêu:
 
Tóm tắt nội dung đề tài:
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 2500

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm