23 Tháng Hai 2020  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài hợp tác theo nghị định thư: Nghiên cứu hiện tượng nước trồi và các quá trình có liên quan khu vực thềm lục địa Nam Việt Nam. (Hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức)

Chủ nhiệm đề tài:  TS Bùi Hồng Long
Địa chỉ: Viện Hải Dương Học - Nha Trang
               Số 01 Cầu Đá - Nha Trang - Việt Nam
 
Tel: 84 58 590032
 
E.mail:
bhlong@dng.vnn.vn
 
Mục tiêu:

Tóm tắt nội dung đề tài:
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 3743

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm