23 Tháng Hai 2020  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Chương trình biển Thuận Hải – Minh Hải (1977-1980)

CHƯƠNG TRÌNH BIỂN THUẬN HẢI – MINH HẢI
(1977-1980)
Tên chương trình: Điều tra tổng hợp vùng biển ven bờ từ Thuận Hải tời Minh Hải (gọi tắt là Chương Trình Biển Thuận Hải – Minh Hải)

Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện chương trình:
Viện Khoa Học Việt Nam
(nay là Viện Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia)

Thời gian thực hiện: 1977 – 1980
Cấu trúc Chương trình gồm 16 đề tài, trong đó Viện Nghiên Cứu Biển chủ trì các nội dung khoa học như sau:

stt  Tên đề tài Mă số đề tài Chủ nhiệm đề tài
1. Điều kiện vật lý, thủy văn và động lực biển vùng biển Thuận Hải – Minh Hải
Đề tài 1
PTS. Lê Phước Trình
2. Điều tra đặc tính hóa học nước biển vùng biển Thuận Hải – Minh Hải
Đề tài 3
 KS. Bùi Xuân Điến
3. Đặc điểm trầm tích địa mạo tầng mặt vùng biển Thuận Hải – Minh Hải Đề tài 5 Trịnh Thế Hiếu
4. Điều tra nguồn lợi chứng cá, cá bột ven bờ Thuận Hải – Minh Hải Đề tài 11 Nguyễn Hữu Phụng
5. Điều tra nguồn lợi rong biển ven bờ Thuận Hải – Minh Hải Đề tài 12 Huỳnh Quang Năng
6. Điều tra sinh vật nổi ven bờ Thuận Hải – Minh Hải  Đề tài 13 Nguyễn Văn Khôi
7. Điều tra sinh vật đáy ven bờ Thuận Hải – Minh Hải Đề tài 14 Nguyễn Văn Chung
8. Điều tra thành phần hóa học trong một số sinh vật biển ven bờ Phú Khánh - Thuận Hải Đề tài 15 PTS. Nguyễn Kim Hùng
9. Điều tra nguồn lợi động vật có xương sống (ngoài cá) Đề tài 16 KS. Nguyễn Khắc Hường

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 4070

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm