24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài VAST.04.04/14-15

Nghiên cứu sự sản sinh kháng thể kháng độc tố vi tảo gây mất trí nhớ tạm thời cho người (domoic acid) trên đối tượng thỏ trắng New Zealand nhằm phục vụ phát triển phương pháp chuẩn đoán nhanh độc tố vi tảo trong sản phẩm hải sản

- Tên nhiệm vụ; Nghiên cứu sự sản sinh kháng thể kháng độc tố vi tảo gây mất trí nhớ tạm thời cho người (domoic acid) trên đối tượng thỏ trắng New Zealand nhằm phục vụ phát triển phương pháp chuẩn đoán nhanh độc tố vi tảo trong sản phẩm hải sản
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
STT
Họ và tên
Trách nhiệm trong đề tài
1
TS. Đào Việt Hà
Chủ nhiệm đề tài,
2
TS. Phạm Xuân Kỳ
Thành viên chính
3
TS. Lê Hồ Khánh Hỷ
Thành viên chính
4
ThS. Nguyễn Thu Hồng
Thành viên chính
5
CN. Phạm Quốc Minh
Thành viên chính
6
CN. Phan Bảo Vy
Thành viên chính
7
Võ Thuỳ Hải Vy
Thành viên chính
 
- Mục tiêu của nhiệm vụ;
Thu nhận kháng thể đặc hiệu kháng độc tố vi tảo gây mất trí nhớ tạm thời cho người (domoic acid) bằng liệu pháp gây miễn dịch trên đối tượng thỏ trắng
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;
Nội dung 1: Tổng quan tài liệu, chuẩn bị vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Nội dung 2: Điều chế phức hợp kháng nguyên DA-protein có tính sinh miễn dịch hoàn chỉnh
Nội dung 3: Gây miễn dịch trên đối tượng thỏ trắng .
Nội dung 4: Thu nhận kháng thể đặc hiệu kháng lại độc tố DA từ huyết thanh thỏ trắng
- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần): 2014-2016, khoán chi từng phần

- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 500 triệu đồng

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 31/12/2013
Số lượt người xem: 12029

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm