18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài VAST06.04/14-15

 Đánh giá khả năng tự làm sạch vịnh vũng rô (phú yên) phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển

2.1.2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
- Nguyễn Hữu Huân,          Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ, chủ nhiệm
- Phan Minh Thụ,               Nghiên cứu viên chính, Thạc sĩ, Thư ký khoa học
- Bùi Hồng Long,                Nghiên cứu viên cao cấp, Tiến sĩ
- Trần Văn Chung,              Nghiên cứu viên, Thạc sĩ
- Hoàng Trung Du,              Nghiên cứu viên chính, Thạc sĩ
- Võ Hải Thi,                       Nghiên cứu viên, Thạc sĩ,
- Lê Trọng Dũng,                Nghiên cứu viên, Thạc sĩ
- Tống Phước Hoàng Sơn,  Nghiên cứu viên, Cử nhân,
- Ngô Mạnh Tiến,               Nghiên cứu viên, Cử nhân
- Tô Duy Thái,                    Nghiên cứu viên, Thạc sĩ,
2.1.3. Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đánh giá được hiện trạng và dự báo biến động chất lượng môi trường vịnh Vũng Rô (Phú Yên).
- Đánh giá được khả năng tự làm sạch của vực nước và xác định được cơ chế tự làm sạch của một số chất gây ô nhiễm tại vịnh.
- Đề xuất được các giải pháp quản lý môi trường phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả và phát triển bền vững kinh tế biển khu vực vịnh.
2.1.4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
- Tổng quan, thu thập, điều tra, nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, đặc trưng sinh thái, môi trường, động lực, thủy văn, các nguồn vật chất đưa vào vực nước Vũng Rô và khu vực lân cận.
- Mô hình tính toán chế độ thủy động lực vực nước
- Mô hình hóa lan truyền và chuyển tải vật chất trong vực nước
- Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, tải lượng các nguồn thải và dự báo biến động chất lượng môi trường vịnh Vũng Rô dưới tác động của quá trình phát triển kinh tế-xã hội.
- Tính toán, đánh giá khả năng chuyển tải, cơ chế tự làm sạch dầu và chất hữu cơ.
- Đánh giá khả năng tự làm sạch của thủy vực 
- Xây dựng bản đồ phân bố các chất ô nhiễm trên nền bản đồ tỷ lệ 1/25.000, gồm các lớp bản đồ chuyên đề.
- Đề xuất các giải pháp bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường vực nước.
2.1.5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
- Thời gian thực hiện: Từ 01/2014 đến 12/2015, gia hạn đến tháng 12/2016.
- Khoán từng phần.
2.1.6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Tổng kinh phí: 600.000.000 đồng.
 - Kinh phí NSNN: 600.000.000 đồng.
2.1.7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh
giá và công nhận:
- Đã được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm, đang hoàn chỉnh thủ tục nộp công nhận kết quả.
2.1.8. Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: không
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 25/09/2017
Số lượt người xem: 6272

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm