28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài VAST05.05/14-15

Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền vững

1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền vững
2) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
TT
Họ và tên
Học hàm/
học vị
Cơ quan công tác
Vai trò
1
Võ Văn Quang
TS
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm
2
Lê Thị Thu Thảo
ThS
Viện Hải dương học
Thư ký
3
Nguyễn Phi Uy Vũ
ThS
Viện Hải dương học
Thành viên
4
Trần Thị Hồng Hoa
ThS
Viện Hải dương học
Thành viên
5
Trần Công Thịnh
CN
Viện Hải dương học
Thành viên
6
Trần Thị Lê Vân
ThS
Viện Hải dương học
Thành viên
7
Tống Phước Hoàng Sơn
CN
Viện Hải dương học
Thành viên
8
Nguyễn Thị Tường Vi
NCS
Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Nghiên cứu sinh
 
3) Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Cung cấp các dẫn liệu khoa học về thành phần loài và hiện trạng khai thác.
- Phân bố nguồn cá bố mẹ và con giống của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
- Đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác bền vững họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
vĐiều tra tính đa dạng thành phần loài và hiện trạng khai thác của cá Mú thương phẩm (bố mẹ) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
-       Điều tra tính đa dạng thành phần loài của cá Mú thương phẩm (bố mẹ) khai thác ở vùng biển Nam Trung Bộ
-       Điều tra hiện trạng khai thác của cá Mú thương phẩm (bố mẹ) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
vĐiều tra về thành phần loài, tình hình khai thác (ngư cụ, phương thức khai thác cá giống, kích thước cá giống, giá cả …) và bãi giống tập trung của cá Mú giống tự nhiên được khai thác ở vùng biển Nam Trung Bộ.
-       Điều tra về thành phần loài, tình hình khai thác (ngư cụ, phương thức khai thác cá giống, kích thước cá giống, giá cả …) ở vùng biển Nam Trung Bộ
-        Điều tra, đánh giá các bãi tập trung, mùa vụ xuất hiện của cá Mú giống tự nhiên được khai thác ở vùng biển Nam Trung Bộ
vĐề xuất biện pháp quản lý khai thác và bảo tồn bền vững nguồn lợi cá Mú thương phẩm (bố mẹ) và con giống.
-       Xây dựng sơ đồ phân bố nguồn cá bố mẹ các loài cá Mú có giá trị kinh tế cao
-       Sơ đồ vị trí bãi giống của một số loài cá Mú có giá trị kinh tế cao vùng biển Nam Trung Bộ
-       Đề xuất các giải pháp quản lý khai thác cá Mú giống và cá Mú thương phẩm
-       Đề xuất các giải pháp bảo tồn cá Mú giống và cá Mú thương phẩm
5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 1/2014 – 12/2015 (kế hoạch), được gia hạn đến tháng 12/2016.
- Phương thức khoán chi: khoán chi từng phần
6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Tổng kinh phí: 500 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 31/12/2013
Số lượt người xem: 7813

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm