28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài VAST.HTQT.NGA.02/14-15

Đa dạng tảo vàng ánh (Chrysophyceae và Synurophyceace) ở Việt Nam: những vấn đề hình thái học và di truyền học.

1- Tên nhiệm vụ: Đa dạng tảo vàng ánh (Chrysophyceae và Synurophyceace) ở Việt Nam: những vấn đề hình thái học và di truyền học. MS. VAST.HTQT.NGA.02/14-15.
 
2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
 
Stt
Họ và tên
Đơn vị
công tác
Trách nhiệm,
thời gian tham gia
 
1                 
Đoàn Như Hải
Viện Hải Dương học
Chủ nghiệm đề tài
 
2                 
Nguyễn Ngọc Lâm
Viện Hải Dương học
Thành viên
 
3                 
Nguyễn thị Mai Anh
Viện Hải Dương học
Thành viên
 
4                 
Trần thị Lê Vân
Viện Hải Dương học
Thành viên
 
5                 
Nguyễn Chí Thời
Viện Hải Dương học
Thành viên
 
6                 
Trần Thị Tình
Viện Hải Dương học/Đại Học Đà Lạt
Nghiên cứu Sinh
 
 
 
3- Mục tiêu của nhiệm vụ;
 
Góp phần nghiên cứu khu hệ tảo Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á chú trọng đến nhóm tảo chưa được nghiên cứu nhiều, tảo vàng ánh, chrosophytes (lớp Chrysophyceae và Synurophyceae).
 
4- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;
ü Đa dạng loài tảo vàng ánh trong các thủy vực Việt Nam.
ü Phân bố bào tử tảo vàng ánh trong trầm tích bằng kính hiển vi quang học và điện tử.
ü Phân lập và lưu giữ các dòng tảo thuần khiết.
 
5- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);
 
2014-2015
 
6- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
170 triệu
 
7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận (Nêu đề tài đã được nghiệm thu)
Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Bài báo quốc tế SCIE: 2 (đã đăng)
1. Gusev, E. S., Doan-Nhu, H., & Nguyen-Ngoc, L., 2015. Mallomonas cattiensis, sp. nov. (Synurales, Chrysophyceae), a new species from Viet Nam. Phytotaxa, 221(2), 188-192.
2. Gusev, E. S., Doan-Nhu, H., & Nguyen-Ngoc, L., D. A. Kapustin, 2016. Two new species of the genus Mallomonas from the section Papillosae: Mallomonas distinguenda and Mallomonas skvortsovii. Phytotaxa 273(1). http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.273.1.6
 
Bài báo trong nước: 2 (tạp chí Sinh học)
3. Tran Thi Tinh, Doan Nhu Hai, Le Ba Dung, 2015. Seasonal variation of phytoplankton in Tuyen Lam reservoir in Da Lat, Viet Nam. Tap Chi Sinh Hoc, 37 (3): 300-311. DOI: 10.15625/0866-7160/v37n4.6650.
4. Huỳnh Thị Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Ngọc Lâm, Trần Thị Lê Vân và Đoàn Như Hải, 2015. Đánh giá trạng thái dinh dưỡng của vịnh Nha Trang sử dụng các chỉ số môi trường và thực vật phù du. Tạp chí Sinh Học, 37(4). DOI: 10.15625/0866-7160/v37n4.7423
 
 Các sản phẩm khác:  05 dòng nuôi lưu giữ tại Viện Hải dương học
 
6- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm (nếu có)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 26/09/2016
Số lượt người xem: 4747

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm