20 Tháng Giêng 2021  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài VAST06.02/16-17

Biến đổi thành phần và số lượng vi sinh vật gây bệnh cơ hội sống cùng loài san hô Acropora muricata và sức khỏe san hô

1) Tên nhiệm vụ: Biến đổi thành phần và số lượng vi sinh vật gây bệnh cơ hội sống cùng loài san hô Acropora muricata và sức khỏe san hô
2) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
TT
Họ và tên
Học hàm/
học vị
Cơ quan công tác
Vai trò
1
TS
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm ĐT
2
Phạm Thị Miền
TS
Viện Hải dương học
Thư ký khoa học
3
Võ Hải Thi
ThS
Viện Hải Dương học
Thành viên chính
4
Hoàng Trung Du
ThS
Viện Hải dương học
Kỹ thuật viên
5
Lê Trần Dũng
CN
Viện Hải dương học
KTV
6
Nguyễn Trịnh Đức Hiệu
CN
Viện Hải dương học
KTV
 
3) Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đánh giá sự biến động về số lượng và cấu trúc của hệ vi sinh vật gây bệnh cơ hội sống cùng loài san hô cứng A. muricata và mối tương quan đến sức khỏe san hô.
4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1. Khảo sát đánh giá hiện trạng san hô A. muricata ngoài tự nhiên và đặc điểm lý hóa của môi trường nước quanh rạn ran hô tại vịnh Nha Trang. Khoanh vùng san hô bệnh hoặc có nguy cơ sẽ bị bệnh để xác định thời điểm thu mẫu san hô khỏe và san hô bệnh (phân bố, sức khỏe và mật độ).
Nội dung 2. Đánh giá sự biến động về số lượng của tổng vi khuẩn dị dưỡng và tổng vi khuẩn gây bệnh trên san hô không có dấu hiệu bệnh và san hô bệnh thu ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm
Nội dung 3. Đánh giá sự biến động về đa dạng di truyền và đa dạng chức năng của quần xã vi sinh vật sống cùng san hô không có dấu hiệu bệnh và san hô bệnh thu ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm.
Nội dung 4. Đánh giá tính đối kháng giữa các vi khuẩn gây bệnh cơ hội phân lập được trong san hô bệnh với các chủng phân lập được từ san hô không có dấu hiệu bị bệnh.
5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
- 24 tháng, từ 1/2016 – 12/2017 (kế hoạch)
- Kinh phí khoán chi từng phần
6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- 600 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (VAST)
6) Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh
giá và công nhận (Nêu đề tài đã được nghiệm thu)
- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm (nếu có)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 30/12/2015
Số lượt người xem: 1780

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm