20 Tháng Giêng 2021  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài VAST06.04/15-16

Đánh giá hiện trạng khai thác và khả năng sinh sản nhân tạo cá bắp nẻ xanh (Paracanthurus hepatus Linnaeus, 1776) ở Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng khai thác và khả năng sinh sản nhân tạo cá bắp nẻ xanh (Paracanthurus hepatus Linnaeus, 1776) ở Khánh Hòa
 
2.  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
Chủ nhiệm: Huỳnh Minh Sang
Các thành viên chính:       Đỗ Hữu Hoàng (thành viên thực hiện chính – thư ký khoa học)
                                              Nguyễn Thị Thanh Thùy
 
3. Mục tiêu của nhiệm vụ: Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ khai thác hợp lý và xây dựng qui trình sinh sản nhân tạo cá bắp nẻ xanh – một đối tượng cá cảnh biển có giá trị cao
4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
1.  Đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng cá bắp nẻ xanh
+Phân tích đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng cá bắp nẻ xanh ở Khánh Hòa:
- Ngư trường, vùng phân bố và mùa vụ khai;
- Công cụ khai thác và kỹ thuật lưu giữ sau khai thác;
- Kích thước khai thác và sản lượng khai thác;
- Thị trường tiêu thụ.
- Phân tích đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng cá bắp nẻ xanh ở Khánh Hòa
+  Xây dựng sơ đồ phân bố nguồn lợi cá bắp nẻ xanh ở Khánh Hòa
2.  Đánh giá khả năng sinh sản nhân tạo cá bắp nẻ xanh
+  Nghiên cứu xác định các đặc điểm sinh học sinh sản của cá bắp nẻ xanh bao gồm: Sự phát triển của tế bào sinh dục, mùa vụ sinh sản, tỷ lệ đực cái, kích thước thành thục sinh dục lần đầu, hệ số thành thục và sức sinh sản.
+  Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ, kích thích sinh sản, ương nuôi ấu trùng và cá giống.
- Xác định loại thức ăn có thể sử dụng cho nuôi vỗ thành thục bố mẹ cá bắp nẻ xanh
- Nghiên cứu hiệu quả của kích dục tố sinh sản trên cá bắp nẻ xanh.
- Xác định loại thức ăn có thể sử dụng trong nuôi ấu trùng cá bắp nẻ xanh
- Xác định loại thức ăn có thể sử dụng trong ương cá giống cá bắp nẻ xanh
+  Đánh giá khả năng sinh sản nhân tạo cá bắp nẻ xanh.
3. Đề xuất các giải pháp quản lý khai thác hợp lý và phát triển nguồn lợi cá bắp nẻ xanh ở Khánh Hòa
+  Xây dựng cơ sở khoa học của các giải pháp dựa trên tình hình khai thác và khả năng sinh sản nhân tạo của cá bắp nẻ xanh.
+  Đề xuất các giải pháp quản lý khai thác hợp lý và phát triển nguồn lợi cá bắp nẻ xanh ở Khánh Hòa bao gồm giải pháp quản lý, giải pháp khoa học.
 
- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần): 1/2015 – 6/2017
- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 600.000.000 VNĐ
- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận (đã nghiệm thu cấp cơ sở)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 30/12/2015
Số lượt người xem: 1514

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm