29 Tháng Chín 2020  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài VAST.ĐLT.01/13-14

Ứng dụng một số thông số quang sinh học biển nhằm nâng cao chất lượng giải đoán ảnh viễn thám phục vụ đánh giá chất lượng môi trường nước vùng biển ven bờ Việt Nam

Đề tài : VAST.ĐLT.01/13-14: Ứng dụng một số thông số quang sinh học biển nhằm nâng cao chất lượng giải đoán ảnh viễn thám phục vụ đánh giá chất lượng môi trường nước vùng biển ven bờ Việt Nam
- Tên nhiệm vụ; Ứng dụng một số thông số quang sinh học biển nhằm nâng cao chất lượng giải đoán ảnh viễn thám phục vụ đánh giá chất lượng môi trường nước vùng biển ven bờ Việt Nam
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
STT
Họ và tên
Trách nhiệm trong đề tài
1
ThS.Phan Minh Thụ
Chủ nhiệm đề tài,
2
CN.Tống Phước Hoàng Sơn
Thành viên chính
3
ThS. Nguyễn Hữu Huân
Thành viên chính
4
ThS. Hoàng Trung Du
Thành viên chính
5
ThS. Phạm Thị Phương Thảo
Thành viên chính
6
ThS. Trần Văn Chung
Thành viên chính
7
CN. Ngô Mạnh Tiến
Thành viên chính
8
ThS. Nguyễn Phi Uy Vũ
Thành viên chính
9
CN. Nguyễn Trịnh Đức Hiệu
Thành viên chính
10
CN. Nguyễn Minh Hiếu
Thành viên chính
 
- Mục tiêu của nhiệm vụ;
Xác định một số thông số quang sinh học biển làm cơ sở khoa học để hiệu chỉnh và xây dựng các thuật toán nhằm nâng cao chất lượng giải đoán ảnh viễn thám trong đánh giá một số thông số môi trường nước vùng biển ven bờ Việt Nam
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;
+ Xác định biến động các thông số quang sinh học biển theo mùa ở vùng nghiên cứu.
+ Xác định biến động một số thông số môi trường nước ở các vực nước vùng nghiên cứu
+ Xác định các thông số liên quan đến năng suất sinh học sơ cấp ở vùng nghiên cứu
+ Xây dựng thuật toán để định lượng một số thông số môi trường (vật chất lơ lửng, sắc tố thực vật nổi, CDOM và năng suất sinh học) từ các thông số quang sinh học biển và dữ liệu hiện trường có kiểm chứng bằng ảnh viễn thám
 
- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần): 2013-2015, khoán chi từng phần
- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 300 triệu / 291,2 triệu đồng
- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận (Nêu đề tài đã được nghiệm thu):
+ Các bài báo đã công bố:
* Nguyễn Đắc Kiên, Phan Minh Thụ, Đào Thị Hồng Vân (2013). Khả năng quang hợp cực đại của thực vật nổi và các tham số của quá trình quang hợp ở Cửa Bé, Khánh Hoà. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thông số 23/2013. 55-59tr.
* Phan Minh Thu and Bui Hong Long (2015). Initial TSM estimation with Hyperspectral images in coastal waters based on bio-optic approach. Proceedings International Symposium on GIS-IDEAS 2014, 6-9 Dec 2014, Da Nang, Vietnam. Tr. 459-464.
Phan Minh Thụ, Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Phạm Thị Phương Thảo (2016). Biến động chất lượng môi trường nước ở vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. tr. 144-150
+ Các sản phẩm cụ thể khác: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài:
- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm (nếu có).
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 30/10/2015
Số lượt người xem: 1334

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm