27 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài VAST.HTQT.NGA.15-02/16-17

Nghiên cứu quần xã sinh vật rạn san hô, động vật đáy vùng nước sâu, thử nghiệm các hợp chất có khả năng kháng khuẩn, mức độ tích lũy kim loại nặng từ động vật thân mềm ở vùng biển Việt Nam

- Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu quần xã sinh vật rạn san hô, động vật đáy vùng nước sâu, thử nghiệm các hợp chất có khả năng kháng khuẩn, mức độ tích lũy kim loại nặng từ động vật thân mềm ở vùng biển Việt Nam
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Văn Thệ
Chức danh, học vị: TS. NCVC
Chức vụ: Trưởng phòng      - E.mail: hovantheio@gmail.com
- Các thành viên thực hiện chính
 
T
T
Họ và tên
Đơn vị
công tác
Trách nhiệm,
 tham gia
1                 
TS. Hồ Văn Thệ
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm
2                 
PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn
-nt-
Thành viên chính
3                 
TS. Nguyễn Văn Long
-nt-
Thành viên chính
4                 
KS. Thái Minh Quang
-nt-
Thành viên chính
5                 
KS. Hứa Thái Tuyến
-nt-
Thành viên chính
6                 
KS. Phan Kim Hoàng
-nt-
Thành viên chính
7                 
ThS. Phan Thị Kim Hồng
-nt-
Thành viên chính
8                 
TS. Đào Tấn Học
-nt-
Thành viên chính
9                 
TS. Phạm Xuân Kỳ
-nt-
Thành viên chính
10            
TS. Đào Việt Hà
-nt-
Thành viên chính
11            
TS. Lê Hồ Khánh Hỷ
-nt-
Thành viên chính
12            
ThS. Nguyễn Thu Hồng
-nt-
Thành viên chính
13            
TS. Phạm Thị Miền
-nt-
Thành viên chính
14            
ThS. Nguyễn Phương Anh
-nt-
Thành viên
15            
CN. Phan Bảo Vy
-nt-
NV. kỹ thuật
16            
CN. Đoàn Thị Thiết
-nt-
NV. kỹ thuật
17            
ThS. Lê Thị Vinh
-nt-
Thành viên chính
18            
ThS. Võ Trần Tuấn Linh
-nt-
Thành viên chính
19            
ThS. Phạm Hữu Tâm
-nt-
Thành viên chính
20            
CN. Nguyễn Hồng Thu
-nt-
Thành viên chính
 
- Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chính của nhiệm vụ là bổ sung, cập nhật tư liệu vềcấu trúc quần xã sinh vật rạn san hô, động vật đáy vùng biển sâu; nghiên cứu các hợp chất có khả năng kháng khuẩn và mức độ tích lũy kim loại nặng từ động vật thân mềm.
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nhóm Đa dạng sinh học
1. Nghiên cứu hiện trạng và đặc trưng sinh thái rạn san hô
+ Thu thập và phân tích các tư liệu từ các nghiên cứu trước đây tại các khu vực nghiên cứu.
+ Thu thập và phân tích dữ liệu quần xã sinh vật rạn san hô từ chuyến khảo sát (đánh giá độ phủ thành phần nền đáy, mật độ cá rạn và mức độ bổ sung của quần xã san hô cứng và cá rạn).
2.  Nghiên cứu tính đa dạng loài quần xã sinh vật rạn san hô và động vật đáy vùng nước sâu, chủ yếu tập trung các nhóm sinh vật sau:
+ San hô cứng
+ Cá rạn
+ Động vật thân mềm
+ Giáp xác
+ Giun nhiều tơ
+ Da gai
3.       Nghiên cứu tính liên kết di truyền quần thể của một số loài sinh vật rạn chủyếu (san hô, cá rạn san hô).
+ Phân tích, đánh giá tính chất liên kết di truyền quần thể san hô (Acropora nasuta) tạo rạn giữa các khu vực nghiên cứu.
+ Phân tích, đánh giá tính chất liên kết di truyền quần thể cá rạn (Amphiprion perideraion) giữa các khu vực nghiên cứu.
Nhóm hóa sinh: Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học có khả năng kháng vi sinh vật từ các loài động vật thuộc ngành Động vật thân mềm
1.Chiết tách thô các hợp chất khả năng kháng vi sinh vật từ một số loài ốc biển và động vật hai mảnh vỏ.
2.Thử nghiệm, đánh giá có khả năng kháng một số dòng vi khuẩn gây bệnh của các chất chiết thô.
3.Tinh chế, xác định hàm lượng, thành phần, trọng lượng phân tử của chất chiết có hoạt tính kháng khuẩn.
3. Nhóm hóa học: Nghiên cứu mức độ tích lũy kim loại nặng trong một số động vật thân mềm tại các vùng biển xa bờ. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm các kim loại nặng: Hg, Cd, Pb, As, tích lũy trong các đối tượng thân mềm
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 07/2016 đến tháng 7/2018
- Tổng số kinh phí thực hiện: 800.000.000 đ
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 15/08/2016
Số lượt người xem: 8667

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm