28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài VAST.02.01/17-18

Nghiên cứu sàng lọc các chủng vi sinh vật sống cùng bọt biển và san hô mềm, có khả năng sinh chất kháng sinh sử dụng gen polyketide synthases (PKSs) và nonribosomal peptide synthetases (NRPS)

1. Tên đề tài:
 Nghiên cứu sàng lọc các chủng vi sinh vật sống cùng bọt biển và san hô mềm, có khả năng sinh chất kháng sinh sử dụng gen polyketide synthases (PKSs) và nonribosomal peptide synthetases (NRPS)
Mã số đề tài: VAST.02.01/17-18 Hạng đề tài: A
2. Hướng KHCN ưu tiên:      Công nghệ sinh học    Mã số hướng: VAST02
3. Thời gian thực hiện: 02 năm      (từ 01/2017 đến 12/2018)
4. Cấp quản lý: Viện Hàn lâm KHCNVN
5. Kinh phí:
- Tổng số: 600 triệu đồng - Trong đó, từ ngân sách SNKH: 600 triệu đồng
6. Phương thức khoán chi:
S Khoán chi từng phần, trong đó:
- Kinh phí được giao khoán:      513,350 triệu đồng
- Kinh phí không được giao khoán:   86,650 triệu đồng
7. Chủ nhiệm đề tài
- Họ và tên: Phạm Thị Miền
- Học hàm, học vị: Tiến sỹ- Chức vụ: Không
- Điện thoại di động:  0932477853   E-mail: mien.pham@gmail.com
 
 
TT
 
Họ và tên
Chức danh thực hiện đề tài
Cơ quan công tác
1
Phạm Thị Miền
Chủ nhiệm
Viện Hải dương học
2
Nguyễn Kim Hạnh
Thành viên chính
Viện Hải dương học
3
Đào Việt Hà
Thành viên
Viện Hải dương học
4
Võ Hải Thi
Thành viên
Viện Hải dương học
5
Nguyễn Minh Hiếu
Kỹ thuật viên
Viện Hải dương học
 
Phần II: Nội dung KHCN của đề tài
8. Mục tiêu của đề tài
Tìm kiếm nguồn vi sinh vật biển sống cùng động vật không xương sống biển Việt Nam có khả năng sinh chất kháng sinh.
9. Các nội dung chính
Nội dung 1: Phân lập, tinh sạch và lưu trữ vi sinh vật sống cùng bọt biển, san hô mềm biển Việt Nam.
Nội dung 2: Đánh giá sự có hiện diện của chùm gen PKSs và NRPS ở các chủng vi sinh vật phân lập được. Định danh đến loài các chủng có mang gen PKSs/NRPS.
Nội dung 3: Đánh giá khả năng kháng khuẩn (antimicrobial activity) của vi sinh vật biển mang gen PKSs/NRPS.
Nội dung 4: Tối ưu hóa môi trường và điều kiện nuôi cấy cho một/một số chủng tiềm năng (có PKSs/NRPS và thể hiện kháng vi sinh vật) nguồn gốc bọt biển, san hô mềm.
Nội dung 5: Phân tích hóa học các chất tự nhiên có hoạt tính kháng sinh sản sinh từ vi sinh vật tiềm năng qua HPLC/DAD/MS và từ điển các chất tự nhiên (Dictionary of Natural Products-DNPs) phiên bản mới nhất. 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 01/02/2017
Số lượt người xem: 9662

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm