18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: TĐĐTB0.00/21-23 (Hợp phần 1)

Dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: “Xây dựng các quy trình xác định độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam” Mã số: TĐĐTB0.00/21-23.
 
 

Hợp phần 1: XÂY DỰNG BỘ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT BIỂN VIỆT NAM
Mã số hợp phần số 1: TĐĐTB0.01/21-23
1. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
2. Cơ quan quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Danh sách thành viên tham gia đề tài:
TT
Họ và tên
Trách nhiệm
Cơ quan công tác
1
Đào Việt Hà
Chủ nhiệm hợp phần
Viện Hải dương học
2
Phan Minh Thụ
Thư ký khoa học
Viện Hải dương học
3
Lê Hùng Phú
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
4
Huỳnh Minh Sang
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
5
Lê Trọng Dũng
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
6
Phan Bảo Vy
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
7
Nguyễn Hồng Thu
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
8
Hoàng Xuân Bền
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
9
Phạm Thị Miền
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
10
Lê Thị Thu Thảo
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
11
Nguyễn Phương Anh
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
12
Phạm Hồng Ngọc
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
13
Đoàn Thị Thiết
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
14
Nguyễn Phi Uy Vũ
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
15
Trần Thị Hồng Hoa
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
16
Trần Công Thịnh
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
17
Bùi Quang Nghị
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
18
Phạm Hùng Việt
Thành viên thực hiện chính
Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 
4. Mục tiêu
- Sàng lọc một số nhóm độc tố tự nhiên thường gặp trong động vật biển Việt Nam;
- Xây dựng bộ quy trình phân tích độc tố tự nhiên trong một số loài động vật biển Việt Nam để áp dụng đánh giá an toàn thực phẩm biển.
 
5. Nội dung
Nội dung 1: Sàng lọc nhóm độc tố tự nhiên thường gặp trong một số loài cá biển Việt Nam
Nội dung 2: Sàng lọc nhóm độc tố tự nhiên thường gặp trong một số loài thân mềm biển Việt Nam
Nội dung 3: Sàng lọc nhóm độc tố tự nhiên thường gặp trong một số loài giáp xác biển Việt Nam
Nội dung 4: Xây dựng quy trình thực nghiệm xác định độc tố tetrodotoxin trong cá nóc biển Việt Nam
Nội dung 5: Xây dựng quy trình thực nghiệm xác định độc tố tetrodotoxin trong động vật thân mềm biển Việt Nam
Nội dung 6: Xây dựng quy trình thực nghiệm xác định độc tố tetrodotoxin trong động vật giáp xác biển Việt Nam
Nội dung 7: Xây dựng quy trình thực nghiệm xác định độc tố vi tảo gây mất trí nhớ tạm thời ở người (domoic acid) trong động vật hai mảnh vỏ biển Việt Nam
Nội dung 8: Xây dựng quy trình thực nghiệm xác định độc tố vi tảo gây liệt cơ (saxitoxin) trong động vật giáp xác biển Việt Nam
Nội dung 9: Xây dựng quy trình thực nghiệm xác định độc tố ciguatoxin trong một số loài cá rạn san hô biển Việt Nam
6. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 1/1/2021 đến tháng 30/12/2023)
7. Tổng kinh phí: 12.000 triệu đồng từ ngân sách sự nghiệp khoa học
8. Sản phẩm chính:
Tên sản phẩm
Số lượng
Chỉ tiêu khoa học, chỉ tiêu kỹ thuật
1
Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ
1.1
Danh mục một số loài động vật biển Việt Nam chứa độc tố tự nhiên
06
·                     Tên khoa học, tên Việt Nam, hình ảnh của 02-03 loài cá biển Việt Nam chứa độc tố TTX
·                     Tên khoa học, tên Việt Nam, hình ảnh của 02-03 loài cá biển Việt Nam có khả năng chứa độc tố CTX
·                     Tên khoa học, tên Việt Nam, hình ảnh của 02-03 loài thân mềm biển Việt Nam chứa độc tố TTX
·                     Tên khoa học, tên Việt Nam, hình ảnh của 01 loài thân mềm biển Việt Nam chứa độc tố domoic acid
·                     Tên khoa học, tên Việt Nam, hình ảnh của 01 loài giáp xác biển Việt Nam chứa độc tố TTX
·                     Tên khoa học, tên Việt Nam, hình ảnh của 01 loài giáp xác biển Việt Nam chứa độc tố STX
1.2
Quy trình thực nghiệm phân tích độc tố tự nhiên trong động vật biển Việt Nam
06
·                     01 quy trình thực nghiệm phân tích độc tố TTX trong cá nóc biển Việt Nam;
·                     01 quy trình thực nghiệm phân tích độc tốTTX trong ĐV giáp xác biển Việt Nam;
·                     01 quy trình thực nghiệm phân tích độc tố TTX trong ĐV thân mềm biển Việt Nam;
·                     01 quy trình thực nghiệm phân tích độc tốdomoic acid trong ĐVHMV biển Việt Nam;
·                     01 quy trình thực nghiệm phân tích độc tố STX trong ĐVgiáp xác biển Việt Nam;
·                     01 quy trình thực nghiệm phân tích độc tốCTXtrong cá rạn san hô biển Việt Nam.
2
Công bố
2.1
Công bố bài báo trên tạp chí quốc tế
02
Bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI-E
2.2
Công bố bài báo trên tạp chí quốc gia
02
Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc gia
3
Đào tạo
3.1
Đào tạo thạc sỹ
01
Sử dụng số liệu của hợp phần để thực hiện luận văn thạc sỹ
 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 10/08/2021
Số lượt người xem: 3524

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm