01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Điều tra đánh giá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đề xuất hướng sử dụng hợp lý vùng biển ven bờ, bán đảo Cam Ranh 2003-2004

- Chủ nhiệm:       TS. Trịnh Thế Hiếu
- Địa chỉ:           01, Cầu Đá, TP. Nha Trang
- Tel:                 (058) 590326     Fax:   (058) 590034
- E.mail:            trinhthehieu@yahoo.com
- Tóm tắt nội dung đề tài:
 • Hiện trạng các điều kiện tự nhiên và môi trường.
 • Các dạng tài nguyên thiên nhiên:
  • Nước
  • Đất
  • Đất ngập nước (rừng ngập mặn. cỏ biển)
  • Nguồn lợi sinh vật
 • Đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng các dạng tài nguyên thiên nhiên, đề xuất hướng sử dụng hợp lý đề phát triển bền vững.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 4097

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm