01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiên cứu bản chất, thành phần độc tố cá Nóc và đặc tính sinh hoá học liên quan đến quá trình xủ lý và chế biến 2004-2005

- Chủ nhiệm:      ThS. Đào Việt Hà
- Địa chỉ:          01, Cầu Đá, TP. Nha Trang
- Tel:              (058) 590218          Fax:   (058) 590034    
- E.mail:     tmmp_vnocean@dng.vnn.vn
- Tóm tắt nội dung đề tài:
  • Nghiên cứu, đánh giá độc tố cá nóc: xác định bản chất, thành phần độc tố trong các lòai cá nóc được thu.
  • Đánh giá sự biến động của độc tố cá nóc trong quá trình xử lý, chế biến (nước mắm và ướp muối sấy khô).
  • Nghiên cứu cơ chế sản sinh độc tố của cá nóc.
  • Nghiên cứu sự có mặt của các protein  tồn tại trong các nóc có liên quan đến cơ chế họat động của tetrodotoxin.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 5374

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm