28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Sử dụng công nghệ viễn thám màu-hải dương để nghiên cứu cấu trúc và biến động của các trường thủy văn - động lực khu vực Biển Đông

Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2008

Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Văn Lành

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 7066

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm