27 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hợp đồng triển khai đề tài NCKH “Cải tiến qui trình sản xuất giống v nuơi thương phẩm cá ngựa đen (Hippocampus kuda)”

Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2006

 

Trung tâm CNSH&MT –Trường Đại học Thủy sản Nha Trang

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 08/11/2007
Số lượt người xem: 6259

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm