26 Tháng Tư 2019  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hợp đồng hợp tác NCKH&PTCN năm 2006 :”Đánh giá nguồn lợi cá rạn san hô ở một số vùng dự kiến thiết lập khu bảo tồn biển và một số loài hải sản có giá trị kinh tế cao ở dốc thềm lục địa Việt nam, đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi”

Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2006

 

Viện Nghiên cứu Hải sản

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 08/11/2007
Số lượt người xem: 3094

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm