24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Khảo sát đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái biển, hiệu quả hoạt động và đầu tư bảo vệ, phát triển tài nguyên biển đã được tiến hành tại Vườn Quốc gia Côn Đảo 1998-2003

Năm bắt đầu: 1998
Năm kết thúc: 2003

 

( Hợp đồng với Vườn Quốc Gia Côn Đảo)

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 08/11/2007
Số lượt người xem: 6166

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm