28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Triển khai các mô hình phục hồi và quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều

Mục tiêu của đề tài:
   Phục hồi thành công rừng ngập mặn, quản lý có hiệu quả rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều, phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch có sự tham gia của doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng địa phương.

Nội dung:

  1. Điều tra khảo sát bổ sung hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển; hiện trạng quản lý và sử dụng khu vực đầm Thủy Triều.
  2. Triển khai 02 mô hình phục hồi rừng ngập mặn ở đầm Thủy Triều, với sự tham gia của các thành phần có liên quan (chính quyền, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp).
  3. Xây dựng quy chế quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều với sự tham gia của các thành phần có liên quan (chính quyền, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp).
  4. Triển khai hoạt động quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều.
  5. Đề xuất giải pháp mở rộng việc phục hồi và quản lý rừng ngập mặn, thảm cỏ biển tại tỉnh Khánh Hòa

Sản phẩm chính:

  1. 01 mô hình phục hồi rừng ngập mặn trong các vùng nuôi tôm bị thoái hóa tại vùng đỉnh đầm với sự tham gia của chính quyền và cộng đồng địa phương, tổng diện tích 03ha.
  2. 01 mô hình phục hồi rừng ngập mặn tại vùng bãi triều phía tây đầm Thủy Triều thuộc xã Cam Thành Bắc (phía sau Nhà máy đường Khánh Hòa) với sự tham gia của doanh nghiệp, tổng diện tích 0,5 ha.
  3. Quản lý 30ha thảm cỏ biển có hiệu quả về mặt môi trường và kinh tế
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 13/07/2012
Số lượt người xem: 8378

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm