18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Dự án Khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Việt Nam – Philippin trên Biển Đông (JOMSRE-SCS), 1996 - 2007

  Tháng 3 năm 1994, Tổng thống Philippin Ramos Fidel V. Ramos đã thực hiện chuyến viếng thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm này, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lê Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Tổng thống Philippin Fidel V. Ramos đã khởi xướng chương trình hợp tác “Khảo sát Nghiên cứu khoa học Biển phối hợp Việt Nam – Philippin trên Biển Đông” (Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea) viết tắt là JOMSRE-SCS.
 

   Tháng 12 năm 1995, tại Manila, Tổng thống Philippin Ramos Fidel V. Ramos và Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh đã đồng ý tiến hành thực hiện JOMSRE-SCS. 

Mục tiêu của chương trình là:

  • Tăng cường thiện trí giữa các nhà lãnh đạo của hai nước thông qua hợp tác trong nghiên cứu khoa học biển trên Biển Đông.
  • Nâng cao hiểu biết về các quá trình tự nhiên của môi trường và nguồn lợi biển trên Biển Đông, đặc biệt là trong khu vực quần đảo Trường sa.

   Thực hiện thỏa thuận này, cho đến nay hai phía Việt Nam và Philippin đã phối hợp tổ chức được 4 chuyến khảo sát: JOMSRE-SCS I (1996), JOMSRE-SCS II (2000), JOMSRE-SCS III (2005) và JOMSRE-SCS IV (2007). 

   Chuyến khảo sát JOMSRE-SCS I do Đại học KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội chủ trì. Viện hải dương học cử hai cán bộ khoa học tham gia.

   Viện KH&CNVN được Chính phủ giao chủ trì ba chuyến khảo sát JOMSRE-SCS II, III và IV và cả 3 chuyến đều được Viện KHCNVN giao cho Viện Hải dương học chủ trì thực hiện chính. 

Chuyến khảo sát thứ nhất (JOMSRE-SCS I):

   Chuyến khảo sát thứ nhất đã tiến hành từ ngày 24/04 - 09/05 năm 1996 do phía Philippin chủ trì. Trước khi thực hiện chuyến khảo sát, ngày 23/4/1996, Tổng thống Philippin Fidel V. Ramos tiếp hai đoàn khảo sát Việt Nam và Philippin tại dinh Tổng thống. Tại buổi tiếp Tổng thống Fidel V. Ramos nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến khảo sát nhằm tăng cường hợp tác và tình hữu nghị giữa hai quốc gia cũng như giải quyết các các tranh cãi trong khu vực Biển Đông theo con đường hòa bình.

   Tuyến khảo sát bắt đầu từ Manila và kết thúc tại Tp. Hồ Chí Minh. Số liệu và mẫu vật được thu tại 20 trạm bao gồm 16 trạm ba giờ và 4 trạm 24 giờ. Nội dung khảo sát bao gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa chất và Sinh thái rạn san hô. Mỗi phía có 12 nhà khoa học tham gia. 

   Phương tiện khảo sát là tàu RPS Explorer của Philippin. 
   Trưởng đoàn khoa học phía Việt Nam là GS. Lê Đức Tố (ĐH KHTN Hà Nội).
   Trưởng đoàn khoa học phía Philippin là TS. Gil S. Jacinto (Viện Khoa học biển, ĐH Philippin, Diliman, Quezon, Philippin).
   Hội thảo tổng kết chuyến khảo sát được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22-23/4/1997. 13 báo cáo đã được trình bày. Đã xuất bản Kỷ yếu Hội thảo.


Sơ đồ tuyến khảo sát JOMSRE-SCS 1 (1996)

Chuyến khảo sát thứ hai (JOMSRE-SCS II):

   Chuyến khảo sát thứ hai đã tiến hành từ ngày 27/05 - 02/06 năm 2000 do phía Việt Nam chủ trì.

   Đoàn khảo sát Việt Nam gồm 15 thành viên. Nội dung khảo sát bao gồm: Vật lý –Khí tượng- Thủy văn, Sinh học, Hóa học, Sinh thái San hô và Địa chất biển. Tuyến khảo sát từ Nha Trang đi Manila. Trước khi thực hiện chuyến khảo sát, Phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã tiếp trưởng đoàn Khoa Học Philippin và GS. Đặng Vũ Minh, Giám Đốc Trung tâm KHTN&CNQG đã tiếp và chiêu đãi hai đoàn khoa học.

   Phương tiện khảo sát là tàu Biển Ðông của Việt Nam. 
   Trưởng đoàn khoa học phía Việt Nam là TS. Bùi Hồng Long (Viện Hải dương học).
   Trưởng đoàn khoa học phía Philippin là TS. Gil S. Jacinto (Viện Khoa học biển, ĐH Philippin, Diliman, Quezon, Philippin).
  Hội thảo khoa học của JOMSRE II được tổ chức từ ngày 22-26/7/2003 tại Manila. Ðoàn Việt Nam có 7 đại biểu tham dự.


Sơ đồ tuyến khảo sát JOMSRE-SCS II (2000)

Chuyến khảo sát thứ ba (JOMSRE-SCS III):

   Chuyến khảo sát thứ ba được thực hiện từ ngày 14/04 - 26/04 năm 2005 do phía Philippin chủ trì.
   Vùng khảo sát là 3 vùng tại quần đảo Trường Sa (Song tử đông, Song tử tây, Đá chữ thập). Nội dung khảo sát gồm: Vật lý và Hóa học Hải dương; Sinh vật nổi; Địa chất; Đa dạng sinh học (San hô, Cá rạn san hô, Cỏ biển và rong biển, ĐVKSX). Đoàn khảo sát Việt Nam gồm 11 thành viên. 
   Phương tiện khảo sát là tàu BRP Hydrographer Presbitero của Philippin.
   Trưởng đoàn khoa học phía Việt Nam là TS. Bùi Hồng Long (Viện Hải dương học).
   Trưởng đoàn khoa học phía Philippin là TS. Angel C. Alcala (ĐH Silliman, Philippin).
   Hội thảo tổng kết tại Philippin từ ngày 27/2-1/3/2006.


Sơ đồ tuyến khảo sát JOMSRE-SCS III (2005)

 Chuyến khảo sát thứ tư (JOMSRE-SCS IV):

   Chuyến khảo sát thứ tư được thực hiện từ ngày 17/04 - 29/04 năm 2007 do Việt Nam và Philippin đồng chủ trì.
   Nội dung khảo sát gồm: Vật lý, hoá học, môi trường biển; Địa chất biển; Sinh vật phù du; Đa dạng sinh học biển và Độc tố biển. 
   Khu vực khảo sát tại Qđ Trường Sa. 
   Phương tiện khảo sát là tàu BRP Hydrographer Presbitero của Philippin. 
   Trưởng đoàn khoa học phía Việt Nam là TS. Bùi Hồng Long (Viện Hải dương học).
   Trưởng đoàn khoa học phía Philippin là TS. Angel C. Alcala (ĐH Silliman, Philippin).
   Hội thảo về kết quả chuyến khảo sát được tổ chức tại Dumaguete, Philippin ngày 2/5/2007.


Sơ đồ tuyến khảo sát JOMSRE 4 (2007)

 
Các tàu khảo sát :

 
BRP Hydrographer Presbitero (Philippin)


Tàu BIỂN ĐÔNG (Việt Nam) 


RPS Explorer (Philippin)

Hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát JOMSRE-SCS I – IV:

   “Hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học Biển phối hợp Việt Nam – Philippin trên Biển Đông” (JOMSRE-SCS I - IV) đã được tổ chức tại thành phố Hạ Long, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 3 năm 2008. Tham dự Hội nghị có các nhà khoa học Việt Nam và Philippin tham gia các chuyến khảo sát JOMSRE-SCS, đại diện của các bộ, ngành, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đại diện một số ĐSQ các nước tại Hà Nội (Đại sứ quán Philippin, Malaysia, Campuchia, Indonesia), Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới Malaysia.

   Hai mươi báo cáo khoa học đã được trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo đưa ra các kết quả của bốn chuyến khảo sát từ năm 1996 đến năm 2007 về các lĩnh vực: vật lý hải dương, địa chất biển, hóa học môi trường biển, sinh vật biển, đa dạng sinh học và độc tố sinh thái.

   Năm 2008, đã xuất bản "Kỷ yếu Hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học Biển phối hợp Việt Nam – Philippin trên Biển Đông” (JOMSRE-SCS I - IV) bằng tiếng Anh tại Philippin và tiếng Việt tại Việt Nam. Lễ Công bố cuốn Kỷ yếu Hội nghị bằng tiếng Anh đã được tổ chức tại Philippin (11/12/2008), Lễ Công bố cuốn Kỷ yếu Hội nghị bằng tiếng Việt đã được tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam (27/3/2009).

   Đây là Dự án điều tra, khảo sát, nghiên cứu biển hợp tác song phương đầu tiên của khu vực về Biển Đông, trong đó khu vực nghiên cứu, khảo sát là vùng biển của hai nước và vùng biển quốc tế.

   Với những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dự án hợp tác này, năm 2010 tập thể Viện Hải dương học và cá nhân PGS.TS. Bùi Hồng Long, Viện trưởng Viện Hải dương học, Trưởng đoàn khoa khọc phía Việt Nam các chuyến khảo sát 2, 3 và 4 đã được nhận bằng khen của Chính phủ và 6 cán bộ khoa học và quản lý của Viện đã được nhận bằng khen của Viện KH&CNVN.

   Hội thảo tổng kết các chuyến khảo sát của dự án JOMSRE-SCS năm 2008 cũng được coi là hội thảo kết thúc pha 1 của chương trình hợp tác. Từ đó cho tới nay, hai bên vẫn tiếp tục thảo luận để có thê thực hiện được pha 2 của chương trình hợp tác này.

Cung cấp tin: Đỗ Minh Thu, Bùi Thị Minh Hà

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 15/10/2012
Số lượt người xem: 16021

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm