18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Dự án: Đặc trưng những rủi ro môi trường do việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp trong khu vực sông Mê Kông – Việt Nam

Chủ nhiệm dự án: Lê Lan Hương
Đối tác: TS Michael Tedengren, Đại học Stockholm Thụy Điển
Thời gian thực hiện: 3 năm - 2008-2010.
Mục tiêu: Đánh giá độc tính của các hóa chất nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật và kháng sinh) trong những khu vực với mô hình thử nghiệm Quản lý tổng hợp tác nhân gây hại ở lưu vực Cửu Long.

Nội dung thực hiện:

 1. Tổng quan các dữ liệu hiện có và các báo cáo về việc sử dụng và tác động của các hóa chất nông nghiệp đối với nguồn lợi trong các hệ sinh thái khác nhau thuôc lưu vực sông Mê Kông.
 2. Đánh giá tác động lên sinh vật tại địa phương với các phương pháp:
  • Kiểm định sinh học trong phòng thí nghiệm
  • Kiểm định sinh học ngoài hiện trường
  • Dịch tiêu hóa: là phương pháp mới đánh giá hiệu ứng sinh học của các hóa chất liên kết trong trầm tích mô phỏng theo quá trình tiêu hóa trong đường ruột của các loài sinh vật không xương sống ăn mùn bã, sử dụng thí nghiêm bằng ống nghiệm.
 3. Trên cơ sở các dữ liệu từ ND 1. và 2., tiến hành đánh giá Rủi ro Sinh thái (ERA) thông qua việc quản lý TBVTV làm công cụ mô tả đặc trưng nguồn nguy cơ thực tế do các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp gây ra đồi với nguôn lợi sinh vật trong lưu vực Mekông.
 4. Hoàn thiện các phương pháp nghiên cứu hiện đại về đánh giá Phơi nhiễm (exposure) và Rủi ro Sinh thái trong dự án, bao gồm việc phối hợp giữa các cán bộ khoa học và sinh viên của Thụy Điển, Việt Nam và Hà Lan. Những kết quả tổng hợp có thể sử dụng để nhận định những tác động của TBVTV lên môi trường thủy sinh và từ đó hỗ trợ phát triển nghề nông và nuôi trồng thủy sản bền vững ở Việt Nam.

Kinh phí: 60.000 SEK

Kết quả đạt được:

 • Hoàn thành điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khu vực lân cận thành phố Trà Vinh, Nha Trang, có báo cáo tổng quan.
 • Hoàn thành các kiểm định độc tố 02 loại thuốc bảo vệ thực vật trên các sinh vật biển (cá chẽm, tôm chân trắng, tảo đơn bào...). Đã báo cáo kết quả chọ phía đối tác.

Cung cấp tin: Đỗ Minh Thu và Bùi Thị Minh Hà

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 29/10/2012
Số lượt người xem: 15394

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm