18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn

Khoa Khoa hoc và công nghệ biển, Học viện Khoa học và công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn.

Đề tài: “Đặc điểm hình thái, sinh sản, dinh dưỡng, phân bố và thành phần loài của giống cá ngoại lai Pterygoplichthys ở Việt Nam”
Chuyên ngành:  Thủy sinh vật học.     Mã số: 9 42 01 08.
Người hướng dẫn:
1. TS. Stolbunov I. A.- Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga
           2. TS. Huỳnh Minh Sang - Viện Hải dương học
Thời gian:   14h00, thứ hai, ngày 26/12/2022.
Địa điểm:    Hội trường san hô (tầng 1, tòa nhà 4 tầng), Viện Hải dương học
Số 01 -  Cầu Đá - Nha Trang - Khánh Hòa.
 

Kính mời các nhà khoa học và mọi người quan tâm đến dự.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 21/12/2022
Số lượt người xem: 1165

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm