02 Tháng Mười 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 242
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 242

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

   Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật được thành lập theo quyết định số : 110/QĐ-HDH ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:

  • Quản lý bộ mẫu một cách khoa học phục vụ nghiên cứu, giới thiệu trưng bày tại Bảo tàng Hải dương học và cung cấp các dịch vụ liên quan việc trao đổi, chế tác, trưng bày mẫu vật phi sinh vật và sinh vật biển.

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm