Saturday, March 25, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 646
Members Members: 0
Total Total: 646

Online Now Online Now:
    
 Đề tài cơ sở năm 2011 Minimize

Đề tài phòng: Phòng Sinh Thái Môi trường
Chủ nhiệm: Phan Minh Thụ
Tham gia:
Mã đề tài:

Read More...


Đề tài phòng: Phòng Nguồn lợi Thủy sinh
Chủ nhiệm: Ths. Phan Thị Kim Hồng
Tham gia:
Mã đề tài:

Read More...


Đề tài phòng: Phòng Phòng Sinh Hóa
Chủ nhiệm: Phạm Xuân Kỳ
Tham gia: Đào Việt Hà, Nguyễn Phương Anh
Mã đề tài:

Read More...


(gồm họ cá Chẽm Centropomidae, cá Sơn biển Ambassidae, cá Vược Latidae, cá Miền Caesionidae, cá Bướm Chaetodontidae, cá Chim xanh Pomacanthidae, cá Thia Pomacentridae, cá Bàng Chài Labridae và cá Mó Scaridae)

Đề tài phòng: Phòng Động vật Có Xương sống
Chủ nhiệm:
Tham gia:
Mã đề tài:

Read More...


Đề tài phòng: Phòng Địa chất Biển
Chủ nhiệm: 
Tham gia: 
Mã đề tài: 
Read More...


Page 2 of 3First   Previous   1  [2]  3  Next   Last   

    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search