Wednesday, May 25, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2012 ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 266
Members Members: 0
Total Total: 266

Online Now Online Now:
    
 Đề tài cơ sở năm 2012 Minimize
Đề tài phòng: Phòng Nguồn lợi thủy sinh
Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Hồng
Tham gia: 
Mã đề tài: CS 08


Đề tài phòng: Phòng Sinh vật phù du
Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Cho
Tham gia: 
Mã đề tài: CS 04


Đề tài phòng: Phòng Động vật có xương sống
Chủ nhiệm: Ths. Lê Thị Thu Thảo
Tham gia: 
Mã đề tài: CS 07


Đề tài phòng: Phòng Dữ liệu & Viễn thám Biển
Chủ nhiệm: CN. Vũ Văn Tác
Tham gia: 
Mã đề tài: CS 11


Đề tài phòng: Phòng Hóa sinh
Chủ nhiệm: TS. Phạm Xuân Kỳ
Tham gia: 
Mã đề tài: CS 05


Page 2 of 3First   Previous   1  [2]  3  Next   Last   

    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search