Monday, September 25, 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh vật phù du » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Phòng Sinh vật phù du Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 393
Members Members: 0
Total Total: 393

Online Now Online Now:
    
 Tin tức Minimize


Liu Xiao, Walker O. Smith Jr., Kam W. Tang, Nhu Hai Doan, and Ngoc Lam Nguyen, 2015. Theoretical Size Controls of the Giant Phaeocystis globosa Colonies. Ocean Sci. J. (2015) 50(2):283-289. http://dx.doi.org/10.1007/s12601-015-0025-1. SCIE

Gusev E., Hai Doan-Nhu, and Lam Nguyen-Ngoc, 2015. Mallomonas cattiensis, sp. nov. (Synurales, Chrysophyceae), a new species from Viet Nam, Phytotaxa 221(2):188-192. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.221.1.9. SCIE

 

Read More...Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Trà Vinh do Viện Hải dương học chủ trì, GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm, phòng sinh vật phù du biển làm chủ nhiệm

Read More...


GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm đã tham dự "Workshop on Ciguatera Fish Poisoning (CFP) Field Monitoring and Second coordination Meeting of the RAS7026 Project" tại Papeete, Tahiti, French Polynesia, từ ngày 2 - 13/03/ 2015

Read More...


 Phòng Sinh vật Phù du Biển: - Mười năm một chặng đường phát triển

Read More...


Page 2 of 3First   Previous   1  [2]  3  Next   Last   

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search