16 Tháng Giêng 2021  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám » Liên hệ ::..   Đăng nhập
 Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 73
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 73

Đang Online Đang Online:
    
   Đóng

Phòng Dữ liệu và Viễn thám biển

Viện Hải Dương Học Nha trang

Số 01 - Cầu đá - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 058 3591410

Fax: 84.58.3590034

Email: nmtien@vnio.org.vnttdl2@dng.vnn.vn

Website: http://www.vnio.org.vn http://vodc.vnio.org.vn

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm