14 Tháng Tư 2021  
..:: Liên hệ ::..   Đăng nhập
 Menu Đóng
  
 Liên hệ Đóng
Địa chỉ liên hệ
 
Ban Thư ký Diễn đàn – Hội nghị
PGS. TS. Đoàn Như Hải (email: haidoan.bd2017@gmail.com)
Bà Bùi Thị Minh Hà (email: btminhha@gmail.com)
 
Viện Hải dương học
01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Tel: (84-58) 3590035  Fax: (84-58) 3590034
    
© Trung tâm dữ liệu & GIS-Viễn Thám, Viện Hải dương học
  Tìm Kiếm