14 Tháng Tư 2021  
..:: Tổ chức hội nghị ::..   Đăng nhập
 Menu Đóng
  
 Tổ chức hội nghị Đóng
1.        
GS. TS. Phan Ngọc Minh
Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) kiêm Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban
2.        
PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
Viện trưởng Viện Hải dương học, VAST, đồng Trưởng ban
3.        
PGS. TS. Đặng Xuân Phong
Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, VAST, Ủy viên
4.        
TS. Đặng Quang Hưng
Phó Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, VAST, Ủy viên
5.        
TS. Lê Quý Quỳnh
Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, Ủy viên
6.        
TS. Đỗ Huy Cường
Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển, VAST, Ủy viên
7.        
TS. Trần Đình Lân
Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển, VAST, Ủy viên
8.        
PGS.TS. Bùi Hồng Long
Chủ tịch IOC Việt Nam, VAST, Ủy viên
9.        
TS. Đào Việt Hà
Phó Viện trưởng Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
10.     
GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
11.     
PGS. TS. Đoàn Như Hải
Viện Hải dương học, VAST, `Ủy viên
1.        
PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
Viện trưởng Viện Hải dương học, VAST, Trưởng ban
2.        
TS. Đào Việt Hà
Phó Viện trưởng Viện Hải dương học, VAST, Phó Trưởng ban
3.        
TS. Lê Đình Mầu
Phó Viện trưởng Viện Hải dương học, VAST, Phó Trưởng ban
4.        
PGS. TS. Đoàn Như Hải
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
5.        
TS. Nguyễn Văn Long
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
6.        
TS. Hồ Văn Thệ
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
7.        
Ông Nguyễn Phi Phát
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
8.        
Ông Nguyễn Kỳ
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
9.        
Ông Võ Trần Tuấn Linh
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
10.     
Bà Phạm Thị Thu
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
11.     
Bà Bùi Thị Minh Hà
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
1.        
PGS. TS. Đoàn Như Hải
Viện Hải dương học, VAST, Trưởng ban
2.        
TS. Nguyễn Hữu Huân
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
3.        
ThS. Nguyễn Chí Công
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
4.        
ThS. Phan Minh Thụ
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
5.        
Bà Bùi Thị Minh Hà
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
6.        
Bà Đỗ Minh Thu
Viện Hải dương học, VAST, Ủy viên
      
© Trung tâm dữ liệu & GIS-Viễn Thám, Viện Hải dương học
  Tìm Kiếm