14 Tháng Tư 2021  
..:: Thông báo ::..   Đăng nhập
 Menu Đóng
  
 Thông báo Đóng

Theo tình hình cập nhật về số lượng, thành phần đại biểu, nội dung đăng ký và nhu cầu khoa học phục vụ phát triển bền vững của đất nước hiện nay; được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (quyết định số 873/QĐ-VHL ngày 29/5/2017), Viện Hải dương học trân trọng thông báo: Diễn đàn-Hội nghị Quốc tế “Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông” sẽ đổi thành Diễn đàn khoa học Biển Đông năm 2017 “Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông”. Thời gian và địa điểm tổ chức Diễn đàn không thay đổi.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
 

95 năm nghiên cứu khoa học biển (1922 – 2017)

 
 
Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế
“Biển Đông 2017”
 
Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông
 
 
 
 
 
Các mốc thời gian quan trọng:
 
10/06/2017       : Hạn nộp đăng ký tham dự và báo cáo tóm tắt
 
10/07/2017       : Thông báo chấp nhận báo cáo trình bày trong Diễn đàn- Hội nghị
 
01/08/2017       : Thông báo sau cùng
 
15/08/2017       : Xác nhận tham dự của đại biểu
 
12/092017        : Khai mạc Diễn đàn-Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017”
 
15/10/2017       : Hạn nộp báo cáo toàn văn
 
 
 
BAN CHỈ ĐẠO KHOA HỌC:
 
Phan Ngọc Minh (Trưởng ban)       Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Võ Sĩ Tuấn (Đồng Trưởng ban)        Viện Hải dương học, VAST
Đặng Xuân Phong                            Ban Kế hoạch Tài chính, VAST  
Đặng Quang Hưng                           Ban Hợp tác Quốc tế, VAST 
Lê Quý Quỳnh                                  Bộ Ngoại giao
Đỗ Huy Cường                                 Viện Địa chất và Địa Vật lý biển, VAST
Trần Đình Lân                                  Viện Tài nguyên và Môi trường biển, VAST
Bùi Hồng Long                                 IOC Việt Nam
Đào Việt Hà                                     Viện Hải dương học, VAST
Nguyễn Ngọc Lâm                           Viện Hải dương học, VAST
Đoàn Như Hải                                  Viện Hải dương học, VAST    
 
GIỚI THIỆU
 
Biển Đông là một trong những vùng biển có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng và là một vùng biển có ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay Biển Đông đang đối mặt với những thách thức lớn, xuyên biên giới về môi trường và tài nguyên biển, không chỉ tác động đến vùng ven bờ mà cả vùng biển khơi. Vì vậy, các vấn đề trên đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của không chỉ các nước xung quanh Biển Đông, những quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn lợi tự nhiên của vùng biển này, mà còn cả của các nước trong khu vực khác trên thế giới.
Trong suốt 95 năm hình thành và phát triển, hợp tác nghiên cứu khoa học cùng các đối tác trong và ngoài nước, Viện Hải dương học đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu khảo sát, thu được những kiến thức khoa học to lớn về Biển Đông, góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững kinh tế biển và bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường Biển Đông.
Hội nghị Khoa học Biển Đông được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, lần thứ hai vào năm 2002, và sau đó lặp lại mỗi năm năm, là cơ hội để chúng ta nhìn lại các hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam và lân cận, là nơi để các nhà khoa học và quản lý gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực khoa học biển và các vấn đề môi trường đang được quan tâm, và tăng cường hợp tác tương lai trong lĩnh vực khoa học biển trong khu vực. Cùng với sự phát triển của khoa học biển trong giai đoạn hội nhập quốc tế, từ 2007, Hội nghị Biển Đông được mở rộng hơn tới các nhà khoa học và quản lý quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập (14/9/1922 - 14/9/2017), Viện Hải dương học sẽ tổ chức Diễn đàn-Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017: Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông”, nhằm tổng kết các kết quả và thành tựu nghiên cứu khoa học về Biển Đông trong 05 năm qua, nâng cao kiến thức về khoa học biển và tăng cường hợp tác quốc tế hướng tới phát triển kinh tế biển xanh trong khu vực. 
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NỘP BÁO CÁO TÓM TẮT
Đăng ký tham dự và báo cáo tóm tắt gửi về Ban Thư ký Diễn đàn - Hội nghị trước ngày 10/06/2017, hoặc trực tuyến tại trang web của Diễn đàn - Hội nghị http://www.vnio.org.vn/biendong2017, hoặc qua emails haidoan.bd2017@gmail.com;btminhha@gmail.com
Tóm tắt được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, font Times New Roman cỡ 13, trình bày trên khổ giấy A4, không quá 400 từ, không có hình ảnh và bảng biểu.
 
CÁC TIỂU BAN VÀ CÁC CHỦ ĐỀ DIỄN ĐÀN
Diễn đàn – Hội nghị “Biển Đông 2017” gồm 6 tiểu ban khoa học và 3 chủ đề diễn đàn, dành cho tất cả các đại biểu tham dự.
 
Các tiểu ban khoa học
 
1.      Đa dạng sinh học và nguồn lợi biển
2.      Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
3.      Tai biến và rủi ro môi trường
4.      Các quá trình hải dương học và công trình biển
5.      Địa chất và hóa học biển
6.      Quản lý biển và đại dương
 
Các chủ đề của Diễn đàn
1.      F1: Khoa học vi sự phát triển bền vững ở Biển Đông
2.      F2: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trên Biển Đông
3.      F3: Đào tạo nguồn nhân lực vì một Việt Nam mạnh về biển
 
 
CHƯƠNG TRÌNH SƠ BỘ
 
Thời gian Nội dung
12/09/2017
Buổi sáng:       Đăng ký đại biểu
                        Phiên khai mạc
                        Phiên toàn thể
Buổi chiều:      Diễn đàn F1 và các tiểu ban khoa học
13/09/2017
Buổi sáng:       Diễn đàn F2 và các tiểu ban khoa học
Buổi chiều:      Các tiểu ban khoa học
14/09/2017
Buổi sáng:       Phiên toàn thể và Diễn đàn F3
            Bế mạc Diễn đàn - Hội nghị
Buổi chiều:      Lễ  kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Viện Hải dương học
 
 
NGÔN NGỮ
       Tiếng Việt và tiếng Anh
 
XUẤT BẢN
Bản thảo toàn văn báo cáo trình bày tại Hội nghị sẽ được phản biện để đăng trong phụ trương của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển (ISSN 1859-3097), một tạp chí khoa học có uy tín của quốc gia về khoa học biển.
 
ĐI LẠI VÀ KHÁCH SẠN
Thông tin hướng dẫn đi lại và khách sạn tại Nha Trang có trên trang web của Diễn đàn - Hội nghị http://www.vnio.org.vn/biendong2017
 
CƠ QUAN TÀI TRỢ CHÍNH
       Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
            Ban thư ký Diễn đàn – Hội nghị
            PGS. TS Đoàn Như Hải (email: haidoan.bd2017@gmail.com)
            Bà. Bùi Thị Minh Hà (email: 
btminhha@gmail.com )

            Viện Hải dương học 
            01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam 
            Tel: (84-58) 3590035  Fax: (84-58) 3590034

Xem bản điện tử tại đây


Description: logo vien HDHVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
 
95 năm nghiên cứu Khoa học biển (1922 – 2017)
 
 
 
 THÔNG BÁO SỐ 1
 
Diễn đàn - Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017”
“Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông”
 
12 – 14/09/2017, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 
Cơ quan tổ chức: Viện Hải dương học
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
Biển Đông là một trong những vùng biển có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, chiếm giữ 1/3 số loài sinh vật biển trên toàn thế giới. Biển Đông có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng và là một vùng biển có ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay Biển Đông đang phải đối mặt với những thách thức lớn, xuyên biên giới về môi trường và tài nguyên biển, có tác động lan tỏa từ vùng biển ven bờ ra xa bờ và ngược lại. Vì vậy nó đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của không chỉ các nước xung quanh Biển Đông, những quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn lợi tự nhiên của vùng biển này, mà còn cả của các nước trong khu vực khác trên thế giới.
Trong suốt 95 năm hình thành và phát triển, hợp tác nghiên cứu khoa học cùng các đối tác trong và ngoài nước, Viện Hải dương học đã thu được những kiến thức to lớn về hải dương học, môi trường, sinh học và nguồn lợi, góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững kinh tế biển và bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường Biển Đông.
Hội nghị Khoa học Biển Đông được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, lần thứ hai vào năm 2002, và sau đó lặp lại mỗi năm năm, là cơ hội để chúng ta nhìn lại các hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam và lân cận, là nơi để các nhà khoa học và quản lý gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực khoa học biển và các vấn đề môi trường đang được quan tâm, và tăng cường hợp tác tương lai trong lĩnh vực khoa học biển trong khu vực. Cùng với sự phát triển của khoa học biển trong giai đoạn hội nhập quốc tế, từ 2007, Hội nghị Biển Đông được mở rộng hơn tới các nhà khoa học và quản lý quốc tế.
Diễn đàn - Hội nghị Khoa học Quốc tế Biển Đông lần thứ năm sẽ được tổ chức đồng thời vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Viện Hải dương học (14/09/1922 – 14/09/2017), nhằm tổng kết các kết quả và thành tựu nghiên cứu hải dương học về Biển Đông trong năm năm qua, nâng cao kiến thức về khoa học biển và tăng cường hợp tác quốc tế hướng tới phát triển kinh tế biển xanh trong khu vực.
Diễn đàn - Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017” được tổ chức trong 2,5 ngày, bao gồm 1,5 ngày Hội nghị và 1 ngày Diễn đàn.
 
Mục tiêu Diễn đàn- Hội nghị
-       Tổng kết, trao đổi các kết quả và thành tựu nghiên cứu hải dương học về Biển Đông trong những năm qua
-       Tạo diễn đàn - môi trường học thuật để các nhà quản lý, khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài nước thảo luận, trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ý tưởng hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển bền vững;
-       Tăng cường hợp tác quốc tế trong khoa học biển hướng tới phát triển kinh tế biển xanh trên Biển Đông.
 
Nội dung Hội nghị:
Hội nghị sẽ bao gồm các báo cáo khoa học về các lĩnh vực khoa học biển theo các hướng:
-       Đa dạng sinh học và nguồn lợi tài nguyên biển
-       Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
-       Tai biến và rủi ro môi trường
-       Các quá trình hải dương học và công trình biển
-       Địa chất và hóa học biển
-       Quản lý biển và đại dương
 
Chủ đề Diễn đàn:
-       Hợp tác Quốc tế về Khoa học biển
-       Liên kết giữa khoa học và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế biển
-       Khoa học vì sự phát triển bền vững
 
Thời gian và địa điểm: Diễn đàn - Hội nghị được tổ chức từ 12 – 14/9/2017 tại Viện Hải dương học, 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
 
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh.
 
Các thời hạn:
-       15/5/2017: Đăng ký tham dự
-       15/6/2017: Nộp báo cáo tóm tắt. Thông báo số 2
-       30/06/2017: Thông báo chấp nhận báo cáo trình bày trong Diễn đàn – Hội nghị. Nộp báo cáo toàn văn
-       15/8/2018: Thông báo cuối cùng
 
Đăng ký tham dự: Đăng ký tham dự trực tuyến qua trang web của Diễn đàn - Hội nghị tại đây tới Ban Thư ký Diễn đàn - Hội nghị trước ngày 15/05/2017.
 
Địa chỉ liên hệ: Ban Thư ký Diễn đàn – Hội nghị
PGS. TS. Đoàn Như Hải (email: haidoan.bd2017@gmail.com)
Bà Bùi Thị Minh Hà (email: btminhha@gmail.com)
Viện Hải dương học 
01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam 
Tel: (84-58) 3590035  Fax: (84-58) 3590034
      
© Trung tâm dữ liệu & GIS-Viễn Thám, Viện Hải dương học
  Tìm Kiếm