14 Tháng Tư 2021  
..:: Thông tin quan trọng ::..   Đăng nhập
 Menu Đóng
  
 Thông tin quan trọng Đóng
 
Các mốc thời gian quan trọng:
 
30/06/2017       : Hạn nộp đăng ký tham dự và báo cáo tóm tắt
 
15/07/2017       : Thông báo chấp nhận báo cáo trình bày trong Diễn đàn- Hội nghị
 
01/08/2017       : Thông báo sau cùng
 
15/08/2017       : Xác nhận tham dự của đại biểu
 
12/092017        : Khai mạc Diễn đàn-Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017”
 
15/10/2017       : Hạn nộp báo cáo toàn văn
 
 
 
Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo:
 
 Ngôn ngữ sử dụng trong Diễn Đàn và Hội Nghị là tiếng Việt và Tiếng Anh. Tuy nhiên Diễn đàn - Hội Nghị "Biển Đông 2017" có sự tham gia của nhiều nhà khoa học và Quản lý quốc tế. Vì vậy, ban tổ chức khuyến khích các thành viên tham gia Hội Nghị trình bày bài nói bằng tiếng Anh hay ít nhất chuẩn bị các bản trình chiếu bằng tiếng Anh.

Qui định về tóm tắt báo cáo, báo tường và bản mẫu xin xem tại đây.
 
 

 

      
© Trung tâm dữ liệu & GIS-Viễn Thám, Viện Hải dương học
  Tìm Kiếm