19 Tháng Tám 2017  
..:: Thông tin xuất bản ::..   Đăng nhập
 Menu Đóng
  
 Thông tin xuất bản Đóng

Bản thảo toàn văn báo cáo trình bày tại Hội nghị sẽ được phản biện để đăng trong phụ trương của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển (ISSN 1859-3097), một tạp chí khoa học có uy tín của quốc gia về khoa học biển.

Chi tiết hướng dẫn chuẩn bị bản thảo (sẽ được cập nhật)

      
© Trung tâm dữ liệu & GIS-Viễn Thám, Viện Hải dương học
  Tìm Kiếm