16 Tháng Tư 2024
:: Trang Chủ ::.. Đăng nhập  
 Tin chi tiết
Hội thảo “Khai thác hợp lý tài nguyên dải ven biển Ninh Thuận nhằm mục tiêu phát triển bền vững”

  Với sự tài trợ của Dự án “Quản lý bền vững tài nguyên rạn san sô ở vùng biển ven bờ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam”,Ngày 10/9/2012, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận phối hợp với Ban điều phối Dự án đã tổ chức Hội thảo “Khai thác hợp lý tài nguyên dải ven biển Ninh Thuận nhằm mục tiêu phát triển bền vững”.
 
 

 

   Hội thảo là cơ hội để các cán bộ quản lý cấp tỉnh Ninh Thuận cùng các cán bộ khoa học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, và đề xuất các ý kiến nhằm tiến tới bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên dải ven biển Ninh Thuận phục vụ phát triển bền vững. Ngoài các cán bộ quản lý của tỉnh Ninh Thuận, có 6 cán bộ của Chi cục Biển và Hải đảo Khánh Hòa cũng đã tham gia trong đợt hội thảo này.


TS. John C. Pernetta trình bày báo cáo tại Hội thảo

   Hội thảo đã nghe các báo cáo về áp dụng quan điểm quản lý tổng hợp đới bờ trong quản lý tài nguyên môi trường dải ven biển, phân tích chi phí - lợi tức trong quyết định lựa chọn các giải pháp phát triển, quản lý bền vững nghề khai thác thủy sản, và phân tích mâu thuẫn trong khai thác và sử dụng tài nguyên ở dải ven biển huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Hội thảo đã thảo luận các vấn đề liên quan đến định giá kinh tế tài nguyên, phát triển du lịch sinh thái, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường của khối doanh nghiệp…

Người đưa tin: Nguyễn An Khang

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Tác giả: Nguyễn An Khang
Ngày đăng: 11/09/2012
Số lần xem: 8694

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright©2011-Trình diễn quản lý bền vững tài nguyên RSH ở vùng biển ven bờ Ninh Hải
  Tìm Kiếm