25 Tháng Ba 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Sinh thái biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Sinh thái biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 774
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 774

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Sinh thái biển được thành lập theo quyết định số : 34/QĐ-HDH  ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Nghiên cứu các phương pháp luận và xây dựng cơ sở nghiên cứu bản chất của vấn đề sinh thái và môi trường của biển nhiệt đới.
  2. Xác định tình trạng của môi trường, xác định các đối tượng sinh vật làm chỉ thị.
  3. Nghiên cứu năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển nhiệt đới. Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng.
  4. Nghiên cứu triển khai các công nghệ môi trường.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm