24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Sinh thái biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Sinh thái biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 530
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 530

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Sinh thái biển được thành lập theo quyết định số: 387/QĐ-HDH ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Sinh thái biển trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng điều tra, nghiên cứu cơ bản, triển khai công nghệ và đào tạo nhân lực chuyên môn về môi trường và sinh thái biển.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu phương pháp luận và xây dựng cơ sở nghiên cứu bản chất những vấn đề môi trường và sinh thái biển;
2. Điều tra, đánh giá hiện trạng, quan trắc và dự báo diễn biến chất lượng môi trường, khả năng tự làm sạch các thủy vực; xác định chỉ thị sinh học và ứng dụng chỉ thị sinh học trong cảnh báo ô nhiễm môi trường biển;
3. Nghiên cứu cấu trúc lưới dinh dưỡng, năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển; đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý;
4. Nghiên cứu, triển khai các công nghệ môi trường;
5. Đào tạo nhân lực chuyên môn về môi trường và sinh thái biển./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm