04 Tháng Sáu 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Thông tin thư viện » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Thông tin Thư viện Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 571
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 571

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Thông tin thư viện được thành lập theo quyết định số : 373/HDH-QD  ngày 1 tháng 11 năm 1996 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Quản lý, bổ sung, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển các kỹ thuật hiện đại để khai thác có hiệu quả các tư liệu, tài liệu khoa học được lưu trữ tại Thư Viện.
  2. Trao đổi tài liệu, thông tin khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định.
  3. Thực hiện công tác xuất bản của Viện.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm