20 Tháng Giêng 2022  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Menu Đóng
  
  
 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
 
95 năm nghiên cứu Khoa học biển (1922 – 2017)
 
Diễn đàn Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017”
“Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông”
 
12 – 14/09/2017, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

GIỚI THIỆU
Biển Đông là một trong những vùng biển có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng và là một vùng biển có ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay Biển Đông đang đối mặt với những thách thức lớn, xuyên biên giới về môi trường và tài nguyên biển, không chỉ tác động đến vùng ven bờ mà cả vùng biển khơi. Vì vậy, các vấn đề trên đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của không chỉ các nước xung quanh Biển Đông, những quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn lợi tự nhiên của vùng biển này, mà còn cả của các nước trong khu vực khác trên thế giới.
Trong suốt 95 năm hình thành và phát triển, hợp tác nghiên cứu khoa học cùng các đối tác trong và ngoài nước, Viện Hải dương học đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu khảo sát, thu được những kiến thức khoa học to lớn về Biển Đông, góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững kinh tế biển và bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường Biển Đông.
Hội nghị Khoa học Biển Đông được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, lần thứ hai vào năm 2002, và sau đó lặp lại mỗi năm năm, là cơ hội để chúng ta nhìn lại các hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam và lân cận, là nơi để các nhà khoa học và quản lý gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực khoa học biển và các vấn đề môi trường đang được quan tâm, và tăng cường hợp tác tương lai trong lĩnh vực khoa học biển trong khu vực. Cùng với sự phát triển của khoa học biển trong giai đoạn hội nhập quốc tế, từ 2007, Hội nghị Biển Đông được mở rộng hơn tới các nhà khoa học và quản lý quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập (14/9/1922 - 14/9/2017), Viện Hải dương học sẽ tổ chức Diễn đàn-Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017: Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông”, nhằm tổng kết các kết quả và thành tựu nghiên cứu khoa học về Biển Đông trong 05 năm qua, nâng cao kiến thức về khoa học biển và tăng cường hợp tác quốc tế hướng tới phát triển kinh tế biển xanh trong khu vực. 
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NỘP BÁO CÁO TÓM TẮT
BTC gia hạn đăng ký tham dự và báo cáo tóm tắt đến ngày 30/06/2017
Đăng ký tham dự và báo cáo tóm tắt gửi về Ban Thư ký Diễn đàn - Hội nghị trước ngày 10/06/2017, hoặc trực tuyến tại trang web của Diễn đàn - Hội nghị tại đây, hoặc qua emails haidoan.bd2017@gmail.com;btminhha@gmail.com
Tóm tắt được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, font Times New Roman cỡ 12, trình bày trên khổ giấy A4, không quá 400 từ, không có hình ảnh và bảng biểu. Xem và tải bài tóm tắt mẫu tại đây.
CÁC TIỂU BAN VÀ CÁC CHỦ ĐỀ DIỄN ĐÀN
Diễn đàn – Hội nghị “Biển Đông 2017” gồm 6 tiểu ban khoa học và 3 chủ đề diễn đàn, dành cho tất cả các đại biểu tham dự.
 
Các tiểu ban khoa học
 
1.      Đa dạng sinh học và nguồn lợi biển
2.      Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
3.      Tai biến và rủi ro môi trường
4.      Các quá trình hải dương học và công trình biển
5.      Địa chất và hóa học biển
6.      Quản lý biển và đại dương
 
Các chủ đề của Diễn đàn
1.      F1: Khoa học vi sự phát triển bền vững ở Biển Đông
2.      F2: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trên Biển Đông
3.      F3: Đào tạo nguồn nhân lực vì một Việt Nam mạnh về biển
 
 
CHƯƠNG TRÌNH SƠ BỘ
 
Thời gian
Nội dung
12/09/2017
Buổi sáng:       Đăng ký đại biểu
                        Phiên khai mạc
                        Phiên toàn thể
Buổi chiều:      Diễn đàn F1 và các tiểu ban khoa học
13/09/2017
Buổi sáng:       Diễn đàn F2 và các tiểu ban khoa học
Buổi chiều:      Các tiểu ban khoa học
14/09/2017
Buổi sáng:       Phiên toàn thể và Diễn đàn F3
            Bế mạc Diễn đàn - Hội nghị
Buổi chiều:      Lễ  kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Viện Hải dương học
 
 
NGÔN NGỮ
Tiếng Việt và tiếng Anh. Diễn đàn - Hội Nghị Biển Đông 2017 có sự tham gia của nhiều nhà khoa học và Quản lý quốc tế. Vì vậy, ban tổ chức khuyến khích các thành viên tham gia Hội Nghị trình bày bài nói bằng tiếng Anh hay ít nhất chuẩn bị các bản trình chiếu bằng tiếng Anh.
 
XUẤT BẢN
Bản thảo toàn văn báo cáo trình bày tại Hội nghị sẽ được phản biện để đăng trong phụ trương của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển (ISSN 1859-3097), một tạp chí khoa học có uy tín của quốc gia về khoa học biển.
 
CƠ QUAN TÀI TRỢ CHÍNH
       Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
            Ban thư ký Diễn đàn – Hội nghị
            PGS. TS Đoàn Như Hải (email: haidoan.bd2017@gmail.com)
            Bà. Bùi Thị Minh Hà (email:
btminhha@gmail.com )

            Viện Hải dương học
            01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
            Tel: (84-58) 3590035  Fax: (84-58) 3590034

Xem bản điện tử tại đây

      
 Thông báo số 1 Mở
      
© Trung tâm dữ liệu & GIS-Viễn Thám, Viện Hải dương học
  Tìm Kiếm