24 Tháng Năm 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản lý tổng hợp ::..   Đăng nhập
 Phòng Quản lý tổng hợp Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 240
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 240

Đang Online Đang Online:
    
 Giới thiệu Đóng

 - Phòng Quản lý tổng hợp là đơn vị giúp Viện trưởng quản lý mọi hoạt động của Viện bao gồm công tác kế hoạch, tổ chức, cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị và các hoạt động khác…
- Lãnh đạo phòng Quản lý tổng hợp được phép thừa lệnh Viện trưởng ký các văn bản theo quy định của Nhà nước.

 

    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm