04 Tháng Sáu 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Vật lý biển ::..   Đăng nhập
 Phòng Vật lý biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 910
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 910

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
Phòng Vật lý biển gồm 10 cán bộ khoa học và 01 cán bộ Trung tâm quan trắc môi trường biển phía nam, sinh hoạt chung, trong đó:
  • 03 Tiến sỹ
  • 05 Thạc sỹ
  • 02 Cử nhân

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: ThS. Phạm Sỹ Hoàn

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Tuân

    
 Trang tin phòng Đóng
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm