25 Tháng Bảy 2017  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Vật lý biển ::..   Đăng nhập
 Phòng Vật lý biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 45
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 45

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
Phòng Vật lý biển gồm 11 cán bộ khoa học, trong đó:
  • 01 PGS.TS
  • 02 Tiến sỹ
  • 05 Thạc sỹ
  • 02 Cử nhân
  • 01 Kỹ sư

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: TS. Phạm Xuân Dương
Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Sỹ Hoàn

  • 01 Tiến sỹ (Phó trưởng phòng Trung tâm quan trắc môi trường phía nam) sinh hoạt chung
    
 Trang tin phòng Đóng
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm