16 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Sinh thái biển ::..   Đăng nhập
 Phòng Sinh thái biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 255
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 255

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
   Là một đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Hải dương học, tập trung nghiên cứu và triển khai các vấn đề về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và môi trường biển nhiệt đới. Hiện tại, phòng có 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ và 1 cử nhân, trong đó có 4 nghiên cứu viên chính và 4 nghiên cứu viên. 

 

    
 Trang tin phòng Đóng
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm